top of page

Dr. Anar Amrah discusses patients during a visit with his team

       I was born on 25.02.1978 in Azerbaijan. In 1995 I graduated from Baku Chemical-Biological Biology High School. In the same year I entered the ANKARA Gulhane Military Medical Academy.

      From 2002 to 2003, Samsun Field Health School and Ankara GATA worked as a practicing physician at the Urgent Medical Center. In 2003-2005 I worked at the Azerbaijan Higher Military School named of Heydar Aliyev in Baku. In 2005, I began my studies in GATA Cardiovascular Surgery.

      In May 2009, I attended the "Heart Chest Surgery" course, which was organized by the European Heart Chest Surgery Association (EACTS) in Bergamo, Italy.

      In 2010-2011, I worked for 9 months in the Cardiovascular and Pediatric Cardiac Surgery units at the University of Ankara Heart Cardiac Surgery Clinic.

In April 2011 I attended Minimally Invasive Heart Surgery at Leipzig University Heart Surgery Clinic in Germany.

      In 2011, I graduated from GATA as a Cardiovascular Surgeon. In February 2012, I attended the Minimal Invasive Heart Surgery Course organized by the Heart Chest Surgery Association (EACTS) in Hollanda.

      In 2011 - 2013 I worked in Ankara GATA Cardiovascular Surgery Clinic.

2013 - 2018 Head of Cardiovascular Division of the Armed Forces Main Clinical Hospital

      At present I work as the Head of the Cardiovascular Surgery Department at the Republican Medical Diagnostic Center, Baku Heart Center.

      In September 2014 I attended courses at Children`s National Medical Center and Cleveland Hospitals in the United States.

     Married and have one child.

TƏHSİL:
1995 - 2001 Ankara/Türkiyə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyası Tibb təhsili 
2003- 2005 Bakı/Azərbaycan Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi 
2005- 2011 Ankara/Türkiyə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasi Ürək Damar Cərrahiyyəsi üzrə Uzmanıq 
İŞ TƏCRÜBƏSİ:
2002- 2003 Anlkara/Türkiyə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasi Təcili Tibbi Yardım 
2003 Samsun/Türkiyə Səhra Cərrahiyyəsi Təbabəti Kursu
2013 - 2018 Bakı/Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Baş Klinik Hospital Ürək Damar Şöbəsi Mərkəz Rəisi
2010 - 2011 Ankara/Türkiyə Başkənt Universiteti Ürək nəqli və pediatrik Ürək cərrahiyyəsi
2011 - 2012 Ankara/Türkiyə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyası Ürək Damar Cərrahiyyə Bölməsində 
2012 - 2013 Ankara/Türkiyə Kavakldərə Umud Xəstəxanası Ürək damar Cərrahı
2019 Bakı/Azərbaycan Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzi Bakı Ürək Mərkəzi Ürək damar Cərrahiyyəsi Şöbəsinin Müdürü 
İŞTİRAK ETDİYİ TƏLİM VƏ TƏDBİRLƏR:
2006   Kardiloji vı Kardiovaskülər cərrahiyyədə Antitrombotik Yaklaşımlar Sempozyumu
2006 NATO-nun təşkil etdiyi "Müasir cəmiyyətdə insanların terror aktlarından sonra yaşadıqları travmanın integrasiyas" mövzusunda seminar
2008 Bursa/Türkiyyə Aşağı atım fraksiyalı xəstələrdə Ürək Damar Cərrahiyyəsi konferansı
2008 4 cü Kardioloji və Kardiovaskular Cərahidə Yeniliklər Kongresi 
2009 İtalya/Bergoma EACTS (Avropa Güğüs Kalp Cərrahiyyəsi Dərnəyi) təşkil etdiyi Ürək Cərrahiyyəsi Kursu
2011 Leipsig/Almanya Leipsig Universiteti Minimal İnvaziv Ürək cərrahiyyəsi kursu
2012  Ankara/Türkiyyə Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyası "Mikrocərrahiyyə Kursu" 
2012 Vindzor/İngiltərə Aorta Koronar Şuntlama Əməliyyatında Anastomoz, Çikrocərrahiyə kursu
2012 Hollandiya Minimal İnvaziv Ürək cərrahiyyəsi kursu
2014 Kişinyev/Moldaviya  Medkal Park Xəstəxanası Döyünən Ürəkdə Aorta Koronar Şuntlama əməliyyatı kursu.
2014 Vaşington/Amerika Cleveland xəstəxanası Amerika Bypass Əməliyyatlarında yeniliklər
2014 Vaşington/Amerika Childrens National Medical Center Amerika Anadangəlmə Ürək Qüsurlarında Yeniliklər Amerika
2014 İstanbul/Türkiye Mehmet Akif Göğus Kalp Damar cərrahiyyəsi Xəstəxanasında Robot ilə Ürək Əməliyyatı  kursu
2014 İstanbul/Türkiye Mehmet Akif Göğus Kalp Damar cərrahiyyəsi Xəstəxanasında Yenidoğan və Uşaqlarda Ürək Cərrahiyyəsi kursu
2015 London/İngiltərə Aort Anevrizması kursu
2018 Paris /Fransa Yenidoğan və uşaqlarda ürək cərrahiyyəsi kursu
2018 Paris /Fransa Aort qapaq təmiri sammiti 
2018 Abu-Dabi/BƏƏ Aorta Koronar Əməliyyatlarda yeniliklər və Robot ilə mitral qapaq əməliyatlarında yeniliklər
2018 Ankara/Türkiyə Memorial Xəstəxanası Endovenoz Lazer ilə Varis əməliyyatları kursu
2019  İstanbul/Türkiyə Medipol Meqa xəstəxanası Minimal İnvaziv Qapaq Təmiri kursu
2019 Ankara/Türkiyə TOBB ETÜ xəstəxanasında Minimal İnvaziv Ürək Cərtrahiyyəsi kursu
2019 Ankara/Türkiyə Özəl Etimed Xəstəxanası Mitral Təmir kursu
2019 Afina/Yunanistan Higeya Hospital Aort Cərrahiyyəsi Kursu
2019 Afina/Yunanistan Avropa Kardioloqlar Cəmiyətinin (ESC) Ürək Çatışmamazlığında Müasir müalicə - Ürək Köçürülmçəsi və Süni Ürək cihazları konferansı
2019 İstanbul/Türkiyə Trans Katataer Aort Qapaq Yerləşdirilməsi (TAVİ) toplantısı  
2019 New York/ ABŞ Aorta Koronar Şuntlama Əməliyyatlarında yeniliklər konferansi  
2019 New York / ABŞ Mount Sinai Xəstəxanasının Ürək Mərkəzində Ürək Əməliyyatlarında Yeniliklər mövzusunda praktiki toplantıda iştirak  
2020 Ankara/Türkiyə Memorial Xəstəxanası Süni Ürək Cihazlarında Yeniliklər
2022 Ankara/Turkiyə Ankara Universitet Xəstəxnası "Minial İnvaziv Koronar Şuntlama Əməliyyatı" kursu
2022 Abu Dhabi/Dubay Clevaland Xəstəxnası "Full Arteriya bypass və Yüksək riskli xəstələrdə Ürək əməliyyatı və reanimasiyada təqib" kursu
2023 Dekabr İstanbul/Türkiye TAVİ kursu
bottom of page