top of page
3d rendered medically accurate illustrat

BYPASS

Ürəyin İşemik Xəstəliyi zamanı Koronar arterlərdə şuntlama əməliyyatının həyata keçirilməsi

007b.jpg

KİÇİK KƏSİ

Kiçik kəsikdən minimal invazin ürək əməliyyatlarının həyata keçirilməsi

IMG-20171022-WA0016.jpg

KONJENİTAL

Anadangəlmə ürək qüsurlarının cərrahi üsulla aradan qaldırılması

Coronary artery bypass surgery.jpg

BEATİNG

Ürəyin İşemik Xəstəliyi zamanı Koranar Şuntlama əməliyyatını ürəyi durdurmadan çalışan ürəkdə əməliyyat

emeliy.jpeg

ABLASİYA

Ritm priblemlərinin cərrahi ablasiya üsulu ilə aradan qaldırılması

emeliy.jpeg

VARİS

Lazer və Yapıştırma üsulu ilə varis problemlərinin aradan qaldırılması

Implantation of a biological heart valve

QAPAQ

Ürək qapaqlarının təmiri və protezləşdiriməsi əməliyyatının həyata keçirilməsi

emeliy.jpeg

DAMARLAR

Periferik arter və venalarda cərrahi əməliyyatların həyata keçirilməsi

emeliy.jpeg

EKOS

Ağciyər və periferik damarlarda olan trombların əridilərək aradan qaldırılması

bottom of page