3d rendered medically accurate illustrat

BYPASS

Ürəyin İşemik Xəstəliyi zamanı Koronar arterlərdə şuntlama əməliyyatının həyata keçirilməsi

KİÇİK KƏSİ

Kiçik kəsikdən minimal invazin ürək əməliyyatlarının həyata keçirilməsi

KONJENİTAL

Anadangəlmə ürək qüsurlarının cərrahi üsulla aradan qaldırılması

BEATİNG

Ürəyin İşemik Xəstəliyi zamanı Koranar Şuntlama əməliyyatını ürəyi durdurmadan çalışan ürəkdə əməliyyat

ABLASİYA

Ritm priblemlərinin cərrahi ablasiya üsulu ilə aradan qaldırılması

VARİS

Lazer və Yapıştırma üsulu ilə varis problemlərinin aradan qaldırılması

QAPAQ

Ürək qapaqlarının təmiri və protezləşdiriməsi əməliyyatının həyata keçirilməsi

DAMARLAR

Periferik arter və venalarda cərrahi əməliyyatların həyata keçirilməsi

EKOS

Ağciyər və periferik damarlarda olan trombların əridilərək aradan qaldırılması